2 december: manifestatie tegen blinde bezuinigingen

We blijven het herhalen: de factuur van de crisis mag niet worden doorgeschoven naar de zwakste schouders, noch naar de toekomstige generaties.

Door blinde besparings­maatregelen zinken we alleen maar verder weg. We moeten inzetten op een duurzame economische relance met werk voor iedereen en we moeten het geld halen waar het zit.

 

Kom op 2 december deze boodschap mee verkondigen

tijdens de nationale betoging in Brussel!

(www.abvv.be)

Kwaliteitsvol werk voor iedereen

De werklozen verarmen, van bruggepensioneerden oudere werklozen maken, van ambtenaren werkzoekenden maken en nadien een jacht op de werklozen organiseren, zijn geen oplossingen! Om uit de crisis te geraken, moeten er meer banen komen, moeten degelijke lonen worden betaald, en moet er werk zijn voor iedereen.
 • Oudere werknemers aan het werk houden in plaats van ze aan de deur te zetten. Verlicht hun werk zodat ze meekunnen;
 • Werknemers opleiden in plaats van ze te ontslaan. Stel hen in staat hun loopbaan te organiseren via tijdkrediet;
 • Ophouden met de precarisering van jongerenjobs. Biedt hen degelijke jobs.
 • De openbare diensten en de social profit versterken. Zij werken immers ook herverdelend.

 

Het geld halen waar het zit

De overheidsfinanciën saneren is een noodzaak. Maar men moet het geld halen waar het zit, bij wie meest verdient , bij wie meest bezit, bij wie het verstopt, bij wie de Staatskas leegzuigt. Daarom willen wij:
 • een echte strijd tegen fiscale fraude en tegen de loon- en bijdragefraude;
 • inkomens uit vermogen en vermogensaanwas even zwaar belasten als inkomens uit arbeid;
 • heffing op de financiële transacties en speculaties die de economie verstoren;
 • woekerwinsten belasten en nodeloze cadeaus aan de bedrijven afschaffen (zoals die via de notionele intrestaftrek);
 • een rem op de ontwijking van belastingen en bijdragen via vennootschappen en schijnzelfstandigheid.
Dat zijn de oplossingen. Daar zit 11,3 miljard!
Als we de opbrengst schatten van een grondige hervorming van de fiscaliteit komen we tot volgende optelsom:
 • bestrijding fiscale fraude: 4 milljard (korte termijn)
 • hervorming belastingheffing op financiële inkomsten: 3 miljard
 • afschaffing verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting: 120 miljoen
 • belasting reële huuropbrengsten: 200 à 600 miljoen
 • afschaffen managementvennootschappen en herinvoering van de schijven van 52,5 en 55%: 200 miljoen
 • schrappen van en besparen op fiscale uitgaven (notionele intrestaftrek, verlaagd BTW tarief horeca, pensioensparen, …): 4 miljard
Totaal: 11,5 miljard

 

We zijn niet gedoemd om blind te bezuinigen.
Er zijn rechtvaardige alternatieven.
Allen naar de nationale betoging op vrijdag 2 december!

Handen af van de index, handen af van het brugpensioen en het pensioen, handen af van de wacht- en werkloosheidsuitkeringen.

Geplaatst in In de media